Danes je Nogometna zveza Slovenije sprejela odločitev o prekinitvi prvenstva v 2. Slovenski nogometni ligi. Posredujemo vam sprejete in posredovane sklepe:

Tekmovanje v 2. Slovenski nogometni ligi v tekmovalni sezoni 2019/2020 se zaključi.

Za namene nogometne statistike se zmagovalca 2. Slovenske nogometne lige v tekmovalni sezoni 2019/2020 ne razglasi.

Napredovanje v 1. Slovensko nogometno ligo za tekmovalno sezono 2020/2021 se izvede po veljavnih Sklepih za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji. Za namen napredovanja se šteje, da sta 1. in 2. uvrščeni nogometni klub ob zaključku prvenstva tista nogometna kluba, ki sta zasedala 1. in 2. mesto na tekmovalni lestvici na dan prekinitve tekmovanja zaradi ukrepov v zvezi z zajezitvijo Covid-19.

Ne glede na predčasen zaključek tekmovanja pa se še vedno velja, da se napredovanje v 1. Slovensko nogometno ligo za tekmovalno sezono 2020/2021 izvede po veljavnih Sklepih za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji.

Predlog podrobnega koledarja kvalifikacij za popolnitev 1. SNL za tekmovalno sezono 2020/2021 bo podan v sprejem na seji IO NZS takoj po dovoljenju državnih organov za izvedbo tekmovanj.