Nogometna šola

Najboljše nogometna šola na Koroškem. V kateri je letno vključeno 170 do 190 fantov iz vseh krajev Koroške regije.

Zagotovo lahko trdimo, da smo še vedno najbolj ponosni na nogometno šolo, ki je bila ustanovljena leta 1992, ko se je na pobudo Marjana Pušnika in vodstva kluba v Osnovni šoli Dravograd zbralo 56 staršev, trenerjev in ostalih članov našega kluba ter se enotno dogovorilo o delovanju nove nogometne šole na Koroškem. Cilji nogometne šole so vzgoja mladih nogometašev in pozitivno oblikovanje osebnosti. Prednosti naše nogometne šole so predvsem v možnosti sodelovanja perspektivnih mladih igralcev iz ožje in širše okolice v proces selekcioniranja ter boljši pogoji za proces treniranja in tekmovanja. Pri tem vsem so seveda deležni kvalitetnejšega strokovnega dela, saj jih vodijo izobraženi trenerji, ki jim zagotavljajo kvalitetni trening in udeležbe na tekmovanjih.

Sestava nogometne šole

Direktor nogometne šole
Darko Žižek

Nogometni vrtec
Jasna Gamze, voditeljica
Jozo Barbič, voditelj


U13
Davorin Koren, trener
Jaka Račnik
, pomočnik


U19
Goran Sentič, trenerji

Strokovni vodja ekip U7 – U13
Borut Vrhnjak

Selekcije U7, U8, in U9
Andraž Rotovnik, trener
Lucija Mori, pomočnica
Jozo Barbič
, pomočnik

U15
Borut Vrhnjak, trener
Mirsad Hoda, pomočnik
Tadej Šteharnik, pomočnik

Vratarji
Tone Brezovnik, trener

Strokovni vodja ekip U15 – U19
Anže Pečnik

U11
Janko Marin, trener
Peter Kogelnik
, pomočnik


U17
Anže Pečnik, trener
Miran Pečnik, pomočnik

Vpišite svojega otroka v najboljšo
nogometno šolo na Koroškem