24. Januarja je v prostorih NK Dravograd potekala redna letna skupscina kluba. Poleg izvolitve novega predsednika je najpomembnejsa informacija imenovanje novega UO. Dosedanjim clanom tega organa Darku Zizeku, Marku Kogelniku, Jozetu Psenicniku in Matjazu Kiteku, se je vodenju kluba pridruzilo pet novih clanov: Nejc Pecnik, Andrej Pecnik, Miran Knez, Janez Gams in Marko Suler. Slednji je bil imenovan tudi za novega predsednika kluba. Pomembna novost je tudi vkljucitev Marjana Pusnika v delovanje kluba. Marjan bo deloval kot zunanji strokovni sodelovec kluba in bo tako sodeloval pri delu v vseh starostnih selekcijah. Vodja nogometne šole ostaja Darko Zizek. Delo sekretarja kluba bo opravljal Bostjan Damis.